Öppna sinnen Startsida Om oss Medlemmar Bli medlem Kalender Arkiv Kontakt

NYHETER
2014-06-04
Fixa din presentation
Så här enkelt fixar du din egen hemsida / presenta...
Läs mer Läs mer


Läs övriga nyheter


MEDLEM i FOKUS
Här visas i slumpvis ordning bilder från medlemmarnas presentationer. Klicka på läs mer för att läsa vidare om medlemmen! Du som är medlem kan lägga in bilder på din sida, förnya, komplettera och visa vem du är och vad du kan!


Marianne Larsson


Marianne
Bildkonst
Keramik och grafik..
Läs mer Läs mer

SPONSORER
Amiras Design

Nätverket Öppna Sinnen


Vi är rätt och slätt ett nätverk, till nytta och glädje för dem som är med i det.

Alla medlemmar är inte tavelmålare eller keramiker, här finns många andra kulturformer representerade, från arkitektur och poesi till dans och träsnideri. Här finns också medlemmar som inte själva är aktiva utövare, men som har ett stort kulturintresse.

Nyttan av att ingå i nätverket bestäms av medlemmen själv; vi tillhandahåller bara "redskapen": Hemsida med egna presentationer, kontaktmöjligheter, adressregister, utställningslokaler, marknadsföring, utbildning, medlemsträffar etc.

Mot den bakgrunden passar det illa med ett elittänkande i nätverket. ALLA som betalar sin avgift har naturligtvis samma rätt och frihet att hitta kontakter och samarbeten, att presentera sig på hemsidan i text och bilder, att delta i utställningar och utbildningar, medlemsträffar m.m.
Medlemsavgiften för 2020 är 400 kr.
Hela året 2020 är satt på paus

När ÖS påskutställningar ställdes in våren 2020 hade vi förhoppningar om att vi kunde göra ett större konstarrangemang på hösten 2020. Bl a med en utställning på Limhamns Folkets Hus. ÖS styrelse har nu (juli/augusti) tagit beslutet att avboka lokalen på FH.
Vi hade även en del andra förslag till ”Corona-anpassade” aktiviteter som vi lagt på hyllan.
Vi är en styrelse som finns i riskgruppen och med en del som har nersatt immunförsvar. Vi har inte ens några styrelsemöte utan vi har enbart digital kontakt och tar besluten där.

Öppna Sinnen försöker ändå att vara en aktiv förening.
Vi arbetar ständigt med vårt problembarn, d v s vår hemsida.
Är du inte medlem kan du registrera dig här på vår hemsida.
Detta året har våra konstkrokar (permanenta utställningsplatser) blivit ”Corona-anpassade”. Du visar din bildkonst i en hel månad utan passning. Läs mer om våra konstkrokar på annan plats här på hemsidan.
Vi kommer under 2020 även att göra en del nyhetsbrev som du som medlem får via mejl.
Vår förhoppning är att 2021 blir ett år som inte liknar 2020 och att vi kan satsa på fullskaliga arrangemang.
Håll ut... och håll avstånd!

Styrelsen för Öppna Sinnen
Du är väl med oss på Facebook?
På FB sidan "Vi som är med i Öppna Sinnen" har alla möjlighet att ventilera frågor, visa upp sina alster,
avisera aktiviteter med mera, med mera.
Facebook är ett fantastiskt forum för oss i styrelsen att berätta om aktiviteter, tips och råd samt besvara våra
medlemmars frågor som vi gör vårt bästa för att besvara.

Vi ses och hörs på Facebook!
/Styrelsen för Öppna Sinnen

Ladda ner aktuell information här!
Här kan du ladda ner diverse information i pdf format  
Klicka för större bild

LOGIN FÖR MEDLEMMAR
Användarnamn:
Lösenord:
Visa tecken för lösenord

LOGIN FÖR MEDLEMMAR Fr 2019
Registrerade from år 2019 loggar in här
Användarnamn:
Lösenord:
Visa tecken för lösenord
EVENEMANG

Inför utställningen
Utställningstips!
Mer information kommer inom kort....
Läs mer Läs mer


Konstkrokar/Utställningar
Öppna Sinnens permanenta utstä
Som medlem har du möjlighet att visa vägghängd kon...
Läs mer Läs mer

Övrig information inom kort.

Följ os på Facebook

Webbproduktion Amiras Design